ЗА КИПИЛОВО

Повече за село Кипилово

На 7 декември 2006 към Кипилово е присъединено обезлюденото село Птичари.

Край селото се намират останките от стените и сводовете на слабопроучената крепост от римско време, наречена днес Кипилово кале, служела някога за преден щит пред варварските нашествия от север. Градежът е смесена зидария и на места стига до 6 – 7 метра височина. Най-ранна датировка на крепостта – III в.

Патрон на селото е Анастас Кипиловски. Негов паметник и възпоменателни плочи са издигнати в центъра на селото.

Според друг източник селото е получило своето име от съчетанието на думите „кипи“ и „лова“ – Кипилово. В селото има няколко ловни дружинки, според които ловът на дивеч е не само спорт, но и хоби за голяма част от тях.

Забележителности
Крепостта Кипилово кале се намира на 3 км югоизточно от с. Кипилово, на връх Хисарлъка. Има формата на неправилен трапец и огражда площ от около 8 000 m². От дебелите 2,5 м крепостни стени е запазено немалко, като на места те се издигат до 8 – 10 м височина. Запазени са и три от входовете на крепостта, а в източната ѝ част се намира 12-метровият водоснабдителен кладенец. По характерния градеж археолозите са определили, че крепостта е построена в края на VІ в. от римляните, с цел защита от нахлуващите от север варварски племена и вероятно е просъществувала до края на Второто българско царство.

Близо до селото има и няколко пещери

Кипилово кале